Privacybeleid

bijgewerkt tot 1 juni 2022

1. ALGEMEEN
Cosafe Technology AB (corp. nr. 556987-4539) (hierna “Cosafe”, “wij” of “ons”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld (hierna het “Privacybeleid”) dat beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen, overdragen en opslaan, inclusief uw persoonlijke gegevens, bij het gebruik van onze websites, cosafe.com, app.cosafe.com, admin.cosafe.com (de “Website”) en onze diensten Cosafe mobile app en Cosafe Warning System (CWS) voor communicatie (hierna gezamenlijk de “Diensten”). De Diensten worden onder andere geleverd via onze mobiele applicaties (de “Applicaties”). Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie die direct of indirect kunnen worden toegewezen aan een natuurlijk persoon die leeft. Cosafe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid, tenzij anders overeengekomen met de organisatie waartoe u behoort.

2. TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Door een wachtwoord aan te maken voor Cosafe geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals hieronder beschreven.

3. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE WE VERZAMELEN

Bij het registreren van een gebruikersaccount

In verband met de registratie van een Gebruikersaccount voor het gebruik van onze Services verzamelen we informatie over uw naam, uw e-mailadres, uw werktitel en uw telefoonnummer.

Bij gebruik van de Services
We slaan bepaalde informatie op wanneer je onze Services gebruikt, wanneer je evenementen registreert of communiceert met andere gebruikers. We verzamelen informatie over wanneer en aan wie een bericht is verzonden, evenals informatie over uw geografische locatie in verband met het verzenden van een bericht door u via de functies Alarm, Persoonlijk alarm, Oproepalarm en “Ik ben OK”, als u dit toestaat op uw apparaat. We monitoren nooit continu je geografische positie.

Informatie over uw apparaat
Wij verzamelen ook bepaalde informatie over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, speciale apparaat-id’s, welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt, de taal en tijdzone van het apparaat en welke versie van de Applicatie u hebt. We gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om deze informatie te verzamelen, zie sectie 8 hieronder.

Marktonderzoek
Als u deelneemt aan marktonderzoek en dergelijke dat wij namens ons uitvoeren, kunnen we aanvullende gegevens verzamelen naast de gegevens die in dit Privacybeleid worden vermeld. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatie die u aan ons hebt verstrekt en met informatie uit openbare bronnen. De informatie die we verzamelen wordt vermeld in verband met het marktonderzoek en wordt in elk afzonderlijk geval door u goedgekeurd.

4. HOE WE DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN
De informatie die we verzamelen, waaronder persoonsgegevens, verwerken we om onze Website en onze Diensten te kunnen leveren, om ervoor te zorgen dat onze Website en onze Diensten naar tevredenheid functioneren en om onze Website en onze Diensten te kunnen ontwikkelen en verbeteren. Bovendien kunnen we deze informatie gebruiken om met u te communiceren over onze Services.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om klantanalyses uit te voeren om onze Services te verbeteren.

We gebruiken de informatie die we verzamelen ook om onze gebruikers en Services te beschermen.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te voldoen aan verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten of bevoegde rechtbanken, of om onze rechten, eigendommen of belangen te beschermen en te verdedigen.

5. BEVEILIGING
We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We nemen daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR om uw persoonsgegevens te beschermen, zodat deze niet verloren gaan, worden gestolen, onbevoegd toegankelijk worden gemaakt, worden gewijzigd of op onbevoegde wijze worden vernietigd.

Het wachtwoord dat u hebt gekozen om onze Services te gebruiken, beschermt uw Gebruikersaccount. Kies daarom een uniek en sterk wachtwoord en zorg ervoor dat u wordt afgemeld bij de Services wanneer u deze niet langer gebruikt. Als u vermoedt dat een onbevoegd persoon informatie over uw wachtwoord of toegang tot uw Gebruikersaccount heeft ontvangen, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en uw wachtwoord wijzigen.

6. DELEN VAN INFORMATIE

Mensen met wie je deelt en communiceert
Wanneer u de Services gebruikt om met andere gebruikers te communiceren, kiest u welke andere gebruikers kunnen zien wat u communiceert. We nemen geen deel aan de berichten, foto’s of documenten die je binnen je groepen verstuurt.

Dienstverleners
Om de Services te kunnen leveren, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verschillende serviceproviders, die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken.

Bovengenoemde dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun verplichtingen jegens ons te kunnen nakomen en zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de GDPR. Zij zijn ook verplicht om technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens in dezelfde mate te beschermen als wij.

7. MINOREN
We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming van je ouders en voogd hebben om de Services te kunnen gebruiken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 18 jaar, zonder toestemming van de ouder of voogd, zullen we stappen ondernemen om de gegevens te verwijderen.

8. GEBRUIK VAN COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Wat zijn cookies?
We gebruiken zogenaamde cookies op onze Website en in onze Diensten. Een cookie is een tekstbestand dat van een server naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om aangepaste webpagina’s weer te geven voor bezoekers of om bezoekersstatistieken te verzamelen. Als uw browser is ingesteld om cookies te accepteren, wordt de informatie op uw apparaat opgeslagen tot de opgegeven vervaldatum voor elke cookie.

Andere soortgelijke technologieën

Daarnaast kunnen we transparante afbeeldingen (zogenaamde clear GIF’s of web beacons) gebruiken op de Website, in de Services en in e-mails om statistieken te verzamelen en om onze Website en onze Services te verbeteren en te ontwikkelen.

Toestemming voor ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën
Door ons Privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de hierboven vermelde doeleinden. Als u niet wilt dat er een cookie op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit kan betekenen dat bepaalde delen van de Website en/of de Services niet correct of helemaal niet functioneren.

9. TOEGANG TOT EN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
We slaan uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de organisatie waartoe u behoort, de informatie die nodig is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, verzoeken van toezichthoudende autoriteiten of bevelen van bevoegde rechtbanken.

Volgens de GDPR heb je het recht om kosteloos informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en het recht om persoonlijke gegevens te wijzigen, corrigeren of blokkeren.

Als je een verzoek hebt, kun je contact met ons opnemen via info@cosafe.com. De aanvraag moet worden verzonden vanaf hetzelfde e-mailadres dat uw geregistreerde gebruiker heeft in Cosafe (uw gebruikersnaam in Cosafe).

10. TOEVOEGINGEN EN WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID
Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid aanvullen of wijzigen. U wordt op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid.

11. CONTACTGEGEVENS
Als u vragen of opmerkingen hebt over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

info@cosafe.com

CoSafe Technologie AB
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm